موسسه فرهنگی و هنری سفیر دانش

نمرات آزمون ها

تاریخ آزمون نام آزمون فایل نمرات
94/3/2 ICDL دانلود
94/6/1 فتوشاپ دانلود
94/5/12 فلش دانلود

آدرس:زرندیه، مامونیه، پایین تر از فرمان داری، خیابان میرزای شیرازی(شهرک حدیق)، شاهد3

شماره تلفن:086-45229050

نمابر:02142694763

Email:safir.danesh.zr@gmail.com