موسسه فرهنگی و هنری سفیر دانش

Bootstrap Slider

کسانی که دیپلم ردی هستند و یا قصد اخذ دیپلم مجدد دارند می توانند با گذراندن مهارت های دیپلم از

موسسه سفیر دانش،

از مدارس بزرگسالان دیپلم رسمی کامپیوتر اخذ کنند و بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.

آدرس:زرندیه، مامونیه، پایین تر از فرمان داری، خیابان میرزای شیرازی(شهرک حدیق)، شاهد3

شماره تلفن:086-45229050

نمابر:02142694763

Email:safir.danesh.zr@gmail.com